Algemene informatie:

Anno 1211 stond op deze plaats een kapel die fungeerde als burchtkapel voor de heren van Diest. Deze verbleven in een burcht op de Warande.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd gebouwd tussen 1253 en 1288, in vroeggotische stijl. Geuzen verwoestten de kerk en stalen alle metaal toen de kerkmeesters niet ingingen op hun geldelijke eisen. De kerk verloor de verdiepingen van haar toren toen die instortte in 1612. In 1777 kreeg ze een nieuw arduinen portaal in barokstijl. Opvallend is het arduinen roosvenster in de westgevel.

In de nacht van 2 op 3 juli 1830 kwamen de gewelven van het koor naar beneden. Men overwoog om de kerk niet meer te herstellen omwille van de hoge herstellingskosten. Einde 19e eeuw werd de kerk toch gerenoveerd en men dacht eraan een 65 m hoge toren toe te voegen. Die is er niet gekomen.

Ondze-Lieve-Vrouwekerk op de Ferrariskaart uit 1777

Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Ferrariskaart Anno 1777

Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Ferrariskaart Anno 1777

Op bovenstaande kaart zien we dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk omgeven is door een kerkhof en een groot grasveld. In de rechterbovenhoek zien we nog net de Sint Catharinakerk op het Begijnhof.

Onze-Lieve-Vrouwekerk op kadasterkaart anno 1842-1872

olvkerkkaart

 

Interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk: