Sint Janskerk Ruïne -Bert Beckers Fotografie

Sint Janskerk Ruïne -Bert Beckers Fotografie

Algemene Informatie:

Het is onduidelijk wanneer de Sint-Janskerk precies gebouwd is. In 1264 werd ze parochiekerk en van 1297 af collegiale kerk. Tussen 1578-1580, tijdens de godsdienstoorlogen en inzonderheid bij de plundering van de stad in 1580 door de prins van Oranje, werd de kerk verwoest. Nadien werd de kerk nooit meer heropgebouwd.

De Sint-Janskerk Ruïne op kaart:

De Sint-Janskerk Ruïne op de Ferarris kaart an 1777

De Sint-Janskerk Ruïne op de Ferarris kaart anno 1777

Oude foto’s van de Sint-Janskerk Ruïne:

sintjanskerkruine

Sint-Janserkruine

Schetsen van de Sint-Janskerk Ruiïne:

sintjanskerkplan sintjanskerkplan2